Pandemi ve Yalnızlık

“Pandemi ve Yalnızlık” başlıklı bu çalışma, 4-5 Aralık 2020’de düzenlenen II. Uluslararası Yalnızlık Sempozyumu’nda sunulan bildirilerin deşifre, makale ve deneme olarak düzenlenmiş biçimlerini içermektedir. Ayrıca kitapta, sempozyumun yarattığı etkiye binaen kaleme alınmış makale ve denemeler de bulunmaktadır. Kitap, pandemi süreci ve yalnızlık durumu arasındaki ilişki biçimini disiplinler arası bir çerçevede değerlendirmiştir. Bu bağlamda kitapta farklı disiplinlerden olan yazarlar tarafından pandemi ve yalnızlık ilişkisi tarihsel, felsefî, sosyolojik, tıbbî, psikiyatrik, psikolojik, politik ve sanatsal açılardan tahlil edilmekte, bu ilişkinin neden olduğu olumlu ve olumsuz yönler tartışmaya açılmaktadır. Pandemi süreciyle birlikte olumsuz yönü derinleşen yalnızlık durumunun neden olduğu çok yönlü sorunların çözümü noktasında da bu çalışmanın bir rehber niteliğinde olduğunu belirtebiliriz.

Yayın Tarihi: 2021

ISBN: 978-605-9596-53-4

Baskı Sayısı: 1. Baskı

Dil: Türkçe

Sayfa sayısı: 266

Yayınevi: Üsküdar Üniversitesi Yayınları