COVID – 19 KORKULAR, KAYGILAR, OLGUNLAŞMA Türkiye Araştırması Sonuç Raporu 2020

Bugün herkesin üzerinde birleştiği sarsıcı bir gerçek var ki o da 2020 yılında yaşanan Covit-19 salgınının köklü bir değişime neden olacağı ile ilgili. Korku hayatımızı ele geçirdi, yaygın etkisi, esrarlı yönü, uyandırdığı tehlike hissi ile tarihe geçti.

Bu biyolojik bir afetti ama diğerlerinden farklı idi. Diğer doğal afetlerde, deprem, kasırga, sel gibi,  yer ve zaman sınırları belirli idi. Ancak koronavirüs salgınının doğal afet olarak mekânı ve de zamanı belirsizdi. Uyandırdığı belirsizlik hissi korkuyu çok artırdı.  Çaresizlik, yalnızlık, güçsüzlük, kuşatılmışlık ve aciliyet duyguları aynı anda yaşandı.

Dünya adeta bir psikososyal deneyden geçerken üniversite olarak toplum psikolojisine dokunmak ve karar vericilere doğru politikalar belirlemelerinde katkı sağlamak istedik. Pandemi beş özelliğimizi bozdu; psikolojik iyi oluşumuzu, özgürlüğümüzü, bedeni rahatlığımızı ve sosyal ilişkilerimizi olumsuz etkiledi, ölümün yakın olduğu hissettik. Ancak aynı zamanda bize üç hediye verdi; serbest zaman, psikolojik sağlamlık ve dayanıklılık eğitimi ve terk ettiğimiz insanî ve evrensel değerlerin yeniden inşası fırsatı. Üsküdar Üniversitesi Epidemiyolojik Çalışma Grubu olarak hızla soruları testleri ve anketleri oluşturduk. Dört ana alanda alt faktörleri belirledik. Birincisi süreçle ilgili algılar: hastalığın tedavi edilebilirliği, kamunun süreci nasıl yönettiği, sağlık çalışanları ve bilim kurullarının çalışma süreçleri ile ilgili sosyal algılarla ilgili sorular. İkincisi süreçle ilgili kaygıların ölçülmesi amaçlandı. Üçüncü adımda süreçle ilgili korkuların ve kaçınmaların değerlendirilmesi yapıldı bu ölçeklerin geleceği ön görmede önemli değişken değeri vardı. Dördüncü alt faktör ise katılımcıların süreçten psikolojik olgunlaşma ve büyüme gösterebilme kapasitesi ölçmek istendi. Bunun için sorulara ilginç cevaplar aldık, çok sevindirici idi. Elindekilerin kıymetini bilmeye başlamak, zorluklara dayanma gücünün artması, önem ve önceliklerin değişmesi, manevi değerlere daha çok önem verme gibi bazı alanlardaki ilerlemeye dair sorular yönelttik. Veri tabanı oluştururken 6318 kişiye uygulanan 56 soruluk çevrimiçi değerlendirme anketleri ve ölçeklerinin sonuçlarını ileri sayfalarda bulacaksınız. Örneklemin temsil değeri oldukça yüksekti ve Türkiye’nin bütün bölgeleri kapsayabildi.

Ölçeklerin oluşturulması, uygulanması ve verilerin toplanması, daha sonra analizi çok dikkat gerektiren süreçlerdir. Başarı ile çalışan Epidemiyolojik Çalışma grubu akademisyenlerini ve idari kadromuzu gönülden kutluyorum. Doç. Dr. Gökben Hızlı Sayar ve Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Ünübol tarihe not düşecek bir çalışmaya öncülük ettiler. Ortaya çıkan veri tabanı çok konuşulacak diye düşünüyorum.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan

 

Yayın tarihi: 2020

ISBN: 978-605-9596-32-9

Baskı sayısı: 1. Baskı

Dil: Türkçe

Sayfa sayısı: 192

Yazarlar

Gökben HIZLI SAYAR Hüseyin Ünübol Nevzat Tarhan