Aile ve Yalnızlık

Aile kurumu, tarih boyunca bireyler için güvenli alan olarak kodlanmış, duygusal ve sosyal açıdan destekleme işlevi göstermiştir. Günümüz şartlarında ise ailenin etkisinin ve işlevlerinin değiştiğini gözlemlemekteyiz. Sözgelimi, dijital teknolojilerin gündelik hayata sirayet etmesiyle değişen aile içi ilişkiler üzerine yapılan araştırmalar, aile üyelerinin birlikte geçirdiği zamanın azalarak yalnız geçirilen zamanlara dönüştüğünü göstermektedir. Bu gibi örnekler, “birlikte yalnızlık” ve “aile içinde yalnızlık” denilebilecek yeni durumlara işaret etmektedir. Aile ve yalnızlık ilişkisi, dijitalleşmenin yanı sıra göç, toplumsal cinsiyet, yaşlılık ve benzeri açılardan incelenmesi gereken önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Elinizdeki bu kitap, Üsküdar Üniversitesi bünyesinde 7-8 Aralık 2022’de düzenlenen “Aile ve Yalnızlık” başlıklı IV. Uluslararası Yalnızlık Sempozyumu’nda sunulan bildirilerin deşifre, makale ve deneme olarak düzenlenmiş biçimleri ile sempozyumun yarattığı etki bağlamında konuyla ilgili kaleme alınmış makaleleri içermektedir. Bu bağlamda kitabın ilk bölümünde açılış konuşmalarının deşifreleri verilmiştir. İkinci bölümde sempozyum bildirilerinin makale olarak düzenlenmiş biçimleri ve sempozyumun etkisiyle birlikte yazılan makaleler yer almaktadır. Kitabın son bölümü ise sempozyum bildirilerinden üretilen deneme metinlerini içermektedir.