9. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda İletişim Çalışmaları Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı

İnsanlık ikinci teknolojik evreyi deneyimliyor. Dijital teknolojiler insan ve toplum yaşamının hemen hemen tüm kesitlerinde kullanıma girmiş durumda. Bundan en çok da iletişim ve medya alanı payını alıyor. Dijital iletişim teknolojilerinin etkisiyle medya sektörü biçimsel, içeriksel ve yapısal anlamda önemli bir dönüşüm sürecine girdi. Medya sektöründeki bu dönüşüm iletişim eğitimi vermekte olan kurumlarda da değişim ve dönüşümü
gerekli kıldı. Buna göre bir yandan iletişim eğitiminin müfredat yapısında dijital teknolojilere bağlı olarak güncellemeler yapılması, diğer yandan da iletişim alanındaki akademik çalışmaların dijitalleşme yönünde yeni açılımlar yapması, yeni bakış açıları kazanması gerekmektedir.
İletişim ve medya alanının, dijitalleşme eksenli olarak içerisinde bulunduğu bu dönüşüm ve değişim süreci
9. Uluslararası İletişim Günleri kapsamında gerçekleştirilen Dijital Çağda İletişim Çalışmaları Sempozyumunda tüm ayrıntılarıyla masaya yatırıldı. 16-18 Mayıs 2022’de Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından gerçekleştirilen sempozyuma çeşitli ülkelerden, çok sayıda akademisyen, araştırmacı ve medya profesyoneli bildiri sunumlarıyla katılım gösterdi.

Dijital Çağda İletişim Çalışmaları Sempozyumu kapsamında gerçekleştirilen sunumlarda genel hatlarıyla iletişim bilimleri ve medya hemen hemen tüm yönleriyle masaya yatırıldı. Radyo, televizyon ve gazete gibi geleneksel kitle iletişim araçlarını nasıl bir geleceğin beklediği değerlendirildi. Yeni medya olarak adlandırılan medya formlarının geleneksel medyayla birlikte nasıl bir geleceğe evrileceği çeşitli yönleriyle tartışıldı. Dijital teknolojilerin etkisinde gelişen yeni medya formlarının insanlar ve toplum üzerindeki olası etkileri
değerlendirildi. Covid-19 salgınıyla birlikte devrimsel bir karakterle hayatın tüm kesitlerine egemen olan dijital teknolojilerin insanlığı nasıl bir geleceğe götürmekte olduğu sorusuna iletişim odaklı olarak yanıt arandı. İnsan ve toplum yaşamını tüm yanlarıyla kuşatma altına almış olan dijital teknolojilerin olumlu ve olumsuz etkileri ayrıntılı olarak sorgulandı. Dijitalleşmenin, iletişim bilimleri alanını ne yönde etkileyeceğine ilişkin tartışmalar yapılırken, alanda yeni kuramsal ve kavramsal açılımlara gerek olduğu noktası
özellikle vurgulandı.
İletişim ve medyanın, dijitalleşme ekseninde çeşitli yanlarıyla ele alındığı sempozyumda ele alınan konular, yapılan değerlendirmeler hem video arşivi hem de bildiri özetleri ve tam bildiri metinleri olarak yayımlanan kitaplar yoluyla ilgili kamusal kesimlerle paylaşılmaktadır. Böylece sempozyumda yapılan sunumların, ortaya konulan görüşlerin hem
9. Uluslararası İletişim Günleri 9 iletişim bilimleri alanına hem de genel olarak sosyal bilimlere katkı sunması beklenmektedir.

 

Yayın tarihi: 2022

ISBN: 978-605-9596-60-2

Baskı sayısı: 1. Baskı

Dil: Türkçe

Sayfa sayısı: 318

Yayınevi: Üsküdar Üniversitesi Yayınları