Yükseköğretim ve Demokratik Kültür

Demokratik kültür için yükseköğretimi konu alan bu kitap, Avrupa Konseyi Yükseköğretim serisinin sekizincisini oluşturmaktadır. Kitap; vatandaşlık, insan hakları ve sürdürülebilirlik için yükseköğretim konusunda 2006 yılının haziran ayında gerçekleştirilen forumun direkt bir sonucu olarak çıkmıştır. Forum, Avrupa Konseyi’nin insan hakları ve demokratik vatandaşlık eğitimi alanına uzun zamandır gösterdiği bağlılığın bir parçasını oluşturmuştur. Kitap, Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu’nun 2007 yılında üye ülkelere yaptığı tavsiyeleri doğuran yükseköğretim ve araştırma için toplum sorumluluğu konusunda yapılan önceki çalışmayı tamamlar niteliktedir. Amacımız sürdürülebilir demokratik toplumlar için çalışmak ise, kamu otoritelerinin yüksek kaliteli bir yükseköğretim sistemi için sorumluluğu, toplumun ilerlemesine yönelik olarak yükseköğretim kurumlarının sorumluluğu ile el ele gitmek zorundadır.

Terry Davis, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri 

Yayın tarihi: Şubat 2018

ISBN: 978-605-9596-12-1

Baskı sayısı: 1. Baskı 

Dil: Türkçe 

Sayfa sayısı: 175

Yayınevi: Üsküdar Üniversitesi Yayınları