Prof Dr. Sevda Asqarova


PROF. DR. SEVDA ASQAROVA

· 1954 Bakü doğumludur.

· 1969-1986 yılları arasında Psikoloji - Pedagoji  ve Müzikoloji bilim dallarında lisans, yüksek lisans ve doktora programlarını birincilikle tamamlamış ve bu bilim dallarında doçentlik ve profesörlük unvanlarını almıştır.

· Yurt içi ve yurt dışında yüksek lisans ve doktora tezi danışmanlıkları yapmaktadır.

· Çok sayıda yayınlanmış uluslararası ve ulusal ( hakemli ve periyodik) makale, metot, kitaplar (ders kitapları, monografiler) ve tercümeleri mevcuttur.

· Yurtdışı ve yurtiçi bilimsel kuruluşlarda üyelikler ve üniversitelerde yönetici (dekan, rektör danışmanı, bölüm başkanı,  bölüm ve program kurucusu ) olarak çalışmıştır.

· Uluslararası dergilerin hakem kurulunda yer almaktadır. AB Proje Yöneticiliği Sertifikası ve AB Proje Eğitimi Sertifikalarının sahibidir.

· Farklı yıllarda yürütücüsü olduğu yurt içi ve yurt dışı projeleri ve kitapları arasında UNESCO;  OXFORD ve TÜRKİYE EĞİTİM VAKFI ödüllerine layık görülmüştür.

· Halen Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölüm Başkanı ve MÜTEM - Müzik Terapi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü olarak görevini sürdürmektedir.

Kitapları


Ergoterapi Penceresinden Patoloji

Ergoterapi Penceresinden Patoloji

Prof Dr. İbrahim Öztek