Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi 10.Uluslararası İletişim Günleri “Dijital Kapitalizm ve İletişim Sempozyumu” Bildiriler Kitabı

Uluslararası İletişim Günleri’nin bu yıl onuncusu yapıldı. Dijital Kapitalizm ve İletişim başlığıyla gerçekleştirilen sempozyuma dünya çapında tanınmış bilim insanları, araştırmacılar ve medya sektörü profesyonelleri katılım gösterdi. Sempozyumda Türkiye’nin 81 üniversitesinden ve farklı ülkelerden 350 dolayında akademisyen bir araya geldi, harika bir akademik ortam oluşturuldu. Katılımın her yıl artarak devam ettiği Uluslararası İletişim

Günleri iletişim bilimleri ve sosyal bilimler alanında Türkiye’nin en gözde akademik etkinlikleri arasındaki yerini almış bulunuyor.

Sempozyumda yapılan sunumlarda iletişim bilimleri çok çeşitli yönleriyle ele alındı; medyanın kapitalist sistem içerisindeki yapılanması çeşitli boyutlarıyla değerlendirildi. Medyanın ekonomi politiğinin günümüzün dijitalleşen dünyasında ne tür yönelimler gösterdiği, bunun toplumsal, kültürel etkileri ayrıntılı biçimde masaya yatırıldı. Yapay zekânın iletişim bilimlerinin geleceğini nasıl etkileyeceği üzerine önemli değerlendirmeler ortaya konuldu. Dijital teknolojilerin medyayı ve medya sektörünün gelecekteki yapılanmasına etkileri ayrıntılı olarak tartışıldı. Dijitalleşmeyle birlikte geleneksel medyanın gelecekteki olası dönüşümü üzerine önemli görüşler ortaya konuldu. Dijitalleşmenin iletişim odaklı olmak üzere insan ve toplum yaşamını nasıl etkileyeceğine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Bütün bu değinilerle, ortaya konulan görüş ve önerilerle 10. Uluslararası İletişim

Günleri, Dijital Kapitalizm ve İletişim Sempozyumu’nun sosyal bilimler ve iletişim bilimleri alanına önemli bir katkı sunduğu düşünülmektedir.

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen sempozyumun böylesine nitelikli bir akademik etkinliğe dönüşmesinin temel nedeni İletişim Fakültesi akademik ve idari kadrosunun ekip ruhuyla ve özveriyle emek vermesidir. Yurt dışı ve yurt içindeki meslektaşlarımızın desteğiyle sempozyum uluslararası düzeyde tanınmış bir etkinlik haline geldi. Sempozyumun TÜBİTAK destek süreçlerinin hazırlanmasında ve organizasyonun tüm aşamalarında yıllarca omuz omuza çalıştık. Sonuçta bu tür kapsamlı ve sürekliliği olan organizasyonlar büyük emek ve çaba gerektiriyor, dolayısıyla da ancak güçlü, işi bilen ve özverili bir ekiple gerçekleştirilebilmektedir. Biz de İletişim Fakültesi ve Üsküdar Üniversitesi olarak 10 yıldan beridir aksaksız sürdürmekte olduğumuz Uluslararası İletişim Günleri etkinliğimizle güçlü ve başarılı bir ekip olduğumuzu ortaya koymuş oluyoruz.

Sonuç olarak gerek organizasyonda birebir yer alan gerekse de hakemlik yaparak, bildiri sunarak, oturum yöneterek sempozyuma destek veren tüm ekip arkadaşlarıma ve meslektaşlarıma buradan bir kez daha teşekkür etmek isterim. Birlikte daha nice güzel organizasyonlara.

 

Prof. Dr. Nazife GÜNGÖR

Üsküdar Üniversitesi Rektörü ve

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı