Türkiye’de Sosyal Belediyecilik Uygulamaları

İnsan, yapısı itibariyle biyolojik, psikolojik, sosyal ve manevi bir varlıktır. İnsanın sahip olduğu bu boyutları ile ilgili de sorunları, ihtiyaçları ve taleplerinin olması da tabii bir durumdur. Dolayısıyla insanın bio-psiko-sosyal ve manevi alanda ihtiyaçlarını giderme zorunluluğu bulunmaktadır. Fakat insanlar bu ihtiyaçlarının hepsini kendi imkanları ile tamamen karşılayamamaktadır. Bireylerin bu ihtiyaçlarını giderme noktasında en önemli yapı taşları elbette aile, yakın akrabalar, komşular, sivil toplum örgütleridir. Fakat kurumsal anlamda ve süreklilik göstermesi noktasında en önemli kurum devlettir. Her birey, devletin vatandaşın temel insani ihtiyaçlarını karşılamak zorunda olduğunu bilir ve bunu devletinden bekler. Bir sosyal hukuk devleti olan ülkemiz de evrensel olarak kabul edilen ekonomik ve sosyal hakları gerçekleştirmek zorundadır. Sosyal devlet, sosyal güvenlik ve sosyal adalet ilkesi ile vatandaşlarına muamele etmekle mükelleftir. Türkiye Cumhuriyeti bu sosyal devlet ilkesinin gereğini yerine getirebilmek için devlet olarak yapmak zorunda olduğu sosyal hizmetlerle ilgili görevlerinden bazılarını mahalli idarelerden biri olan belediyelerle paylaşmıştır.

Elinizdeki çalışma da bu kapsamda yerel yönetim birimlerinden olan belediyelerin, sosyal devletin temel fonksiyonlarından olan ve aslında bir sosyal hizmetler faaliyeti olarak değerlendirilmesi gereken, fakat “sosyal belediyecilik” olarak ifade edilen faaliyetlerini inceleyen bir çalışmadır. Çalışma sosyal belediyecilik kavramının ilk çıkışı olan 1994 yılından 2007 yılına kadar geçen sürede Ümraniye özelinde öncelikli olarak Ümraniye Belediyesi tarafından yapılan sosyal belediyecilik faaliyetleri, akabinde de Türkiye'de Büyükşehir, İl, ilçe ve belde belediyelerinde, sosyal belediyecilik faaliyetlerinde bulunan belediyelerin çalışmalarına yer vermek suretiyle bir karşılaştırma yapılmıştır. Sosyal belediyecilik hizmetlerinin, bir sosyal hizmetler faaliyeti olduğu, bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin insanlarımızın temel ihtiyaçlarının giderilmesinde birçok katkısının olduğu ve birçok olumlu fonksiyonlar icra ettiği tespit edilmiştir.

Yayın Tarihi: 2021

ISBN: 978-605-9596-49-7

Baskı Sayısı: 1. Baskı

Dil: Türkçe

Sayfa sayısı: 268

Yayınevi: Üsküdar Üniversitesi Yayınları