Psychiatria (Psikiyatri)

Psychiatria (Psikiyatri)

 

Bu kitaba harb basımı diyebiliriz. Harb esnasındaki güçlükleri düşünenler kitabın noksanlarını mazur görürler. Kâğıt yok ve pek pahalı... Basım da öyle... Bir de üzerine alıştığımız üslub ve termelerden ayrılmak zorluğu... Sonra ders senesi başlamadan talebeye bir ders kitabı hazırlamak zarureti... Bunların ve tashihlerin hepsini de hemen yalnız başına yazanın yüklenmesi... Kâfi mazerettir.

Talebenin eline mümkün olduğu kadar kısa ve kolay okunur bir kitap vermek ihtiyacını seneden seneye daha iyi anladık. Bu gibi zaruretler karşısında akıl hastalıklarının bu üçüncü tab’ı meydana çıktı. Bu küçük kitaba son senelerde sür’atle ilerleyen psychiatrienin yeni bahislerini ilâve ettik, eskileri de zamanın telâkkisine göre değiştirdik. Harpten sonra yeni bir tab’a muvaffak olursak daha az kusurlu olur zannındayım.

 

Prof. Dr. Mazhar Osman UZMAN

1944

 

 

Kitap hakkında bilgiler:
 

ISBN: 978-605-9596-50-3

  1. Basım (1928)
  2. Basım (1935)
  3. Basım (1944)

Yayın Tarihi: 2021

Dil: Türkçe

Cilt Tipi: Karton Kapak

Kağıt Cinsi:  Kitap Kağıdı

Boyut: 16 x 24 cm

Kağıt Cinsi:  Kitap Kağıdı

Sayfa sayısı: 275