Mutluluk Bilimi

Mutluluk Bilimi, insanlığın haz ve hız çağını yaşadığı gününüzde olumsuz yönde giden ruh sağlığımıza katkı sağlamak isteyen bilimsel bir gayrettir. Amaç, insanın ebede giden yolculuğunda “mutluluk” ise yöntem, bilimsel metodolojidir.

Mutluluk Bilimi öncelikle kendini tanımayı diğer bir ifadeyle kendine ‘SWOT analizi’ yapmayı önerir. Yani “Güçlü-Zayıf Yönlerimiz”, “Fırsatlarımız” ve “Tehditlerimiz” sonra da güçlü yönlerimizi seçip kuvvetlendirerek psikolojik sağlamlığa ulaşmamızın yollarını gösterir.  Kuramsal temelde zaten zayıf yönlerimiz, “psikolojik bağışıklık sistemimiz” güçlendiğinde doğal seyrinde düzelmektedir.

Aslında bu metodoloji, değer içerikli eğitimin bilimsel sunumu olarak da tanımlanabilir. Paylaşımcılık, minnettarlık, diğerkâmlık yani empati, bağışlayıcılık, öfke kontrolü, stres yönetimi, iç ve dış motivasyon, anlam arayışı vd. psikodramalarla ve/veya küçük oyunlar şeklinde öğretilmektedir.

Gelişmiş ülkelerde istisnasız ilkokul, lise ve üniversitede bu derslerin zaman zaman seçmeli zaman zaman zorunlu olarak okutulduğunu ve uygulamalarının sosyal politika olarak desteklendiğini görebiliriz. ‘Mindfulness’ [Türkçe karşılığı ‘bilinçli farkındalık’] eğitimine bizim çocuklarımızın da ihtiyacı vardır hem de kendi yüksek değerlerimize uygun olarak. Kitabı incelediğinizde bu eğitimin, bizim millî kültürümüzün ve Anadolu irfanımızın bilimsel bir konseptte yeniden yapılandırılması olduğu görülecektir. Kültürümüzü koruyarak modernleşmek gerektiği ve “yerel olmadan evrensel olamayacağımız” bilinciyle düşündüğümüzde bu bilim dalının köklerinin Anadolu olduğunu hatırlatmak yerinde olacaktır.

Eser, yardımcı ders kitabı kuralları çerçevesinde MEB standartlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Çalışma yirmi iki psikoloji profesyoneli yazar tarafında telif edilmiş 19 üniteden oluşmaktadır.

Kitabın hazırlanması beş yıl sürmüştür. Tamamen özgün niteliktedir. Uygulamalar erken ergenlik ve ergenlik dönemine uygun olarak üretilmiştir.

Öncelikle Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmenlerimizin işini kolaylaştıracağını düşündüğümüzde gelecek kuşaklara dokunabilmek bizim için en büyük onur ve kazanç olacaktır.

 

ISBN: 978-605-9596-67-1

Boyutları: 29.7 X 21                   

Baskı Sayısı:  1. Baskı

Dil: Türkçe

Sayfa Sayısı: 282

Yayınevi: Üsküdar Üniversitesi Yayınları