Mizan: Dünya ile Bir Sözleşme

Mizan: Dünya ile bir Sözleşme, beş yıldır devam eden yoğun çalışmaların sonucunda son şeklini alarak 27 Şubat 2024 tarihinde Nairobi'de UNEP tarafından tüm dünyaya açıklandı. Tanıtım toplantısına; Fas Enerji ve Çevre Bakanı Leila Benali, Müslüman Yaşlılar Heyeti Genel Sekreteri Dr. Samir Boudinar ve Mizan'ın hazırlanmasında görev alan ana ekip dahil olmak üzere yüksek düzeyde yetkililer katıldı. Böylece 2019’da Nairobi’de başlayan süreç tamamlanmış oldu.

Mizan: Dünya ile bir Sözleşme’nin hazırlanmasındaki temel amaç; sayısı 1.8 milyarı geçen Müslümanın sürdürülebilirliği günlük hayatlarının bir parçası olarak benimsemeleri ve tüm mahlukatla merhamet temelli bir davranış geliştirmeleri için çevreyle ilgili İslâm'ın öğretilerini ortaya koymaktır.

Rahmân Sûresi’nin başlangıcında dört defa tekrarlanan "Mîzân" kavramından (55/Rahmân: 7-10) adını alan metin, Müslümanların dünya ile yapmış oldukları bir misâk, yani sözleşmedir. Bundan dolayı hazırlanan sözleşme “Mizan: Dünya ile bir Sözleşme” olarak isimlendirildi.

Sözleşmenin ruhu, İslâm dünya görüşünün temel direği olan tevhid inancına dayanıyor. Zira tevhid, Allah'ın birliğinin tasdik edilmesi ve İslâmî ahlâkın da temel taşıdır. Biz Müslümanlar, inancımızın metafiziğinin, ahlâkının, hukukunun ve mânevîyatının temeli olarak Allah'ın birliğini kabul ederiz. Kur’ân, günlük beş vakit namazda okuduğumuz Fâtiha’da “Âlemlerin Rabbi” (1/Fâtiha: 1) olarak Allah’ı hamd ile başlar.

Allah’ın “rahmet ve merhameti kendisine ilke edindiğinden” (6/En’âm: 54) Mizan, tüm mahlukatı kapsayan bir merhamet ahlakını teklif ediyor. Müslümanlara ve tüm insanlara “yeryüzünde tevazu” ile yürümeyi öneriyor. Merhamet ve tevazu temelli bir ahlakın insanlığın ve dünyanın birçok kronik sorununa çözüm olabileceğini öngörüyor.

Bundan dolayı Mizan’ı dünyanın eşi benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya olduğu bir dönemde, İslâm dünyasının kalbinden doğan bir umut ışığı olarak görüyoruz. Bundan dolayı, Mizan’ın İslâm dünyasında ve ötesinde; din, çevre ve sürdürülebilir kalkınma konularında çalışanlarla bilim insanları ve araştırma merkezleri arasında yeterlilikler ve ortaklık ağları kurmasını umuyoruz.

Mizan: Dünya ile bir Sözleşme, sizlerin sahiplenmesi ve katkılarıyla Allah’ın bizlere bahşettiği bu dünya ve içindeki tüm canlılarla merhamet temelli bir anlayışı doğuracaktır; böylece torunlarımıza havası, suyu, toprağı ve her şeyi ile yaşanabilir bir dünya bırakabiliriz.

Torunlarımızın gelecekte bizi nasıl yad edeceği, bugün vereceğimiz kararlara ve atacağımız adımlara bağlı olacak.

Müslüman olarak bu dünyada yaptığımız “zerre kadar iyilik ve zerre kadar kötülük”ten (99/Zilzâl: 7-8), öteki âlemde Mizan’a çekileceğimizin bilinciyle bu çalışmanın faydalı olmasını diliyorum.

 

Yayın Tarihi: 2024

ISBN: 978-605-9596-90-9                   

Baskı Sayısı:  1. Baskı

Dil: Türkçe

Sayfa Sayısı: 206