İslâm Çevre Ahlâkında “Mizan” Kavramı

 

Bir grup "Müslüman Çevreci" olarak biz de bu süreçte sorumluluğumuzu üstlendik. İlk önce 2015 yılında, "Paris İklim Değişikliği Taraflar Konferansı" öncesinde İstanbul’da iki günlük bir sempozyum düzenledik. Müslüman çevreciler yanında, diğer din ve inançlarda çevrecileri de davet ettik. "İslâm iklim Değişikliği Deklarasyonu”nu hazırladık ve dünyaya duyurduk. Daha sonra "al-Mizan: Dünya Çevre Sözleşmesi”ni hazırladık.

 

Bu kitap 23 Şubat 2022 tarihinde Üsküdar Üniversitesinde yapılan İslâm Düşüncesinde "Mizan" Kavramı Çalıştayı’na sunulan tebliğlerden oluşuyor. Yazarlar, kendilerine yöneltilen sorular ve yapılan katkılar ışığında tebliğlerini yeniden gözden geçirdiler ve son hâlini verdiler.

Bu mütevazı çalışmanın bu niteliğiyle İslâm Düşüncesinde "Mizan" kavramıyla ilgili bir öncü çalışma olmasını; bunu yenilerinin takip etmesini umut ediyoruz. Allah’ın belirli bir mizan, denge, ahenk ve uyumla yarattığı; mizanın korunması ve sürdürülmesinin sorumluluğunu insana verdiğini asla unutmamalıyız.

 

Yayın Tarihi: 2023

ISBN: 978-605-9596-70-1                    

Baskı Sayısı:  1. Baskı

Dil: Türkçe

Sayfa Sayısı: 216

Yayınevi: Üsküdar Üniversitesi Yayınları