İş Sağlığı ve Güvenliği Tez Külliyatı (2015-2021)

2011 yılında Üsküdar Üniversitesini kurarken Sağlık Bilimler Fakültesinde açılacak bölümler arasına, kalifiye iş güvenliği profesyonellerini yetiştirmek amacıyla iş sağlığı ve güvenliği bölümünü de ilave ettik. Böylece Türkiye’deki vakıf üniversiteleri arasında İSG bölümü açan ikinci üniversite olduk. Aynı dönemde Sağlık Bilimleri Enstitüsü çatısı altında yüksek lisans programını açan ilk beş üniversite arasında yer aldık. Üniversitemizin kuruluş sürecinde birlikte çalıştığımız Prof. Dr. Hilmi Sabuncu’nun vefatı üzerine 2014 yılında Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan’ı bu bölümlerin ve araştırma merkezinin başına getirdik. Bu vesile ile Prof. Dr. Hilmi Sabuncu Hocamıza Allah’tan rahmet dilerim.
Ülkemizde bir ilki gerçekleştirerek İş Sağlığı ve Güvenliği Laboratuvarı ile uygulama sahasını kurup bilgisayar laboratuvarını sahada kullanılan programlarla güçlendirdik.
İSG Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan’ın hazırladığı bu külliyatı incelediğimde; yapılan 221 yüksek lisans tezinin multi disipliner olarak birçok farklı konuyu bir araya getirdiği görülmektedir. Bu çalışma, İSG konusunda araştırma yapacak veya sahada bir konuda bilgiye ihtiyacı olanların tezler arasında ihtiyacı olan yayına ulaşabilmelerini kolaylaştıracak bir rehber niteliğinde olacaktır. Ayrıca detaylı istatistiksel çalışma ile öğrenci profilimiz incelenmiştir.
Bu ise bizim ileride daha faydalı olabilmemiz adına nasıl bir rota çizeceğimiz konusunda yardımcı olacaktır.