I. Uluslararası Tasavvuf Araştırmaları Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu Bildiri Kitabı

I. Uluslararası Tasavvuf Araştırmaları Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu; tasavvuf alanındaki akademik çalışmalarda disiplinler arası etkileşimi artırmak ve yeni düşünme imkanlarının geliştirilmesine katkı sunmak amacıyla, Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü lisansüstü öğrencileri tarafından, Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü ve Kerim Vakfı’nın destekleriyle düzenlenmiştir. Sempozyum; Türkiye’nin yanı sıra aralarında Çin, Japonya, Lübnan, Almanya, İran, Amerika ve Malezya’dan lisansüstü öğrencileri ve uzmanları bir araya getirmiştir. Sempozyumda sunulan toplam 61 öğrenci bildirisinden 37’si seçici kurul tarafından tespit edilip bu çalışmayla kitaplaştırılmıştır. Çalışmanın, uluslararası anlamda güncel araştırma konuları, içerik ve kullanılan yöntemler hakkında bir fotoğraf sunması ve araştırmacıların gelecekteki yönelimleri hakkında ip uçları vermesi beklenmektedir.

Kitabın davetli konuşmacılar bölümünde; North Carolina Chapel Hill Üniversitesi İslam Araştırmaları Bölümünden Doç. Dr. Juliane Hammer’ın, İslam Araştırmaları alanındaki çalışmalara ilişkin problemleri ve din bilimleri metodolojisi konusundaki soruları ele aldığı “Tanınabilir ve Tanımsız: Dinî Akademik Çalışmalar Üzerine Düşünceler” başlıklı konuşması yer almaktadır. Bölümün sonunda, Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç’ın “Osmanlı Dönemi Tasavvuf Düşüncesi ve Çalışmalarının Önemi” başlıklı konuşmasında Enstitünün ana çalışma temaları açıklanmış uluslararası araştırmacılar açısından Osmanlı dönemi tasavvuf metinlerine dikkat çekilmiştir.

 

ISBN: 978-605-9596-30-5

Baskı Sayısı: 1. Baskı

Dil: Türkçe

Sayfa sayısı: 348

Yayınevi: Üsküdar Üniversitesi Yayınları