Hayat Bir Yardımlaşmadır

Popüler Kitaplar serisinde yerini alan elinizdeki bu Hayat Bir Yardımlaşmadır kitabı size yepyeni bir üslup ve anlayışla kâinat kitabını mütalaa ettiriyor.

Bunun emsallerinden en önemli farkı, kâinattaki varlıkların sanat inceliklerini ve harikalıklarını doğrudan nazara vermesidir. Buna mana-yı harfi veya tevhid dili de denir. Yani, varlıklara Allah adına bakışı kazandırmaktır. Bir başka ifade ile sanatta sanatkârı, eserde ustayı, nimette o nimeti vereni görmek ve göstermektir.

            Fransız İhtilali’nden sonra yaklaşık iki yüz yıldır, ilimler hep pozitivist felsefe gözlüğüyle yorumlanıp takdim edildi. Yani Yaratıcı devreden çıkarılarak, O’nun yerine tabiat ve sebepler İlâh şeklinde gösterildi.  Bir Yaratıcı’yı nazara vermenin ve yaratılıştan bahsetmenin bilimsel olmadığı telkin edildi.

            Sahasında belki de ilk denebilecek şekilde, her ilimin kendi dilinden ilk yaratılış safhaları, sahasında uzman ilim adamları tarafından, ilmin prensip ve düsturları muvacehesinde tatlı ve akıcı bir üslupla sizlere sunulmaktadır.

            Bu kitap, kâinata orijinal bir bakış açısı getirmekte, insanın tefekkür ve düşünce ufkunu açmakta ve bir Yaratıcı’yı nazarlardan gizleyen esbap perdelerini aralayarak arkasındaki kudreti göstermekte ve yaratılışın gayesini ve hikmetlerini nazara vermektedir.

 

Yayın tarihi: 2020

ISBN: 978-605-9596-27-5

Baskı sayısı: 1. Baskı

Dil: Türkçe

Sayfa sayısı: 208

Yayınevi: Üsküdar Üniversitesi Yayınları