Fütüvvet Sultânı Ebu’l-Hasan Harakanî Uluslararası Sempozyumu ve Tasavvuf Araştırmaları Tez Atölyesi Bildiri Kitabı

“Fütüvvet Sultânı Ebu’l-Hasan Harakānî” Uluslararası Sempozyumu Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, Seyyid Ebu’l  Hasan  Harakanî  Vakfı,  Kerim Eğitim,  Kültür  ve Sağlık Vakfı, Türk Kadınları Kültür  Derneği  (TÜRKKAD)  İstanbul  Şubesi  ve  Nefes  Yayıncılığın ortak gayretleriyle takdim edilmiştir. Sempozyumda, 7 farklı ülkeden 28 davetli bildiri yer almış, Türkiye dışından 10 bildiri sunulmuştur. Aynü’l-kudât Hemedânî, Necmeddîn Dâye, Attâr, Mevlânâ Celâleddîn Rûmî gibi büyük mutasavvıfları derinden etkilediği bilinen Seyyid Ebu’l-Hasan Harakānî ilk kez İstanbul’da düzenlenen uluslararası bir sempozyumla anılmıştır. Mevlânâ Celâleddîn Rûmî’nin Harakānî hazretleri hakkında naklettiği bir menkıbeye göre, Bâyezîd Bistâmî Harakan’dan kendisinden bir asır sonra büyük bir velînin çıkacağını önceden haber vermiştir. Bu kitapta; Harakānî’nin tasavvuftaki yeri, Harakānî’nin Nûrü’l-Ulûm adlı eseri, İbn Arabî’nin fütüvvet anlayışı, Mesnevî’de Harakānî, Harakānî - İbn Sina görüşmesi, Fütüvvetnâmeler, fütüvvet hakkında  literatürde  yer  alan farklı görüşler, fütüvvet felsefesinin yaşamına yansımaları gibi ilgi  çekici  konular ele alınmıştır.

 

Kitap hakkında bilgiler:
 

Yayın Tarihi: 2022

ISBN: 978-605-9596-59-6

Baskı Sayısı: 1. Baskı

Dil: Türkçe, İngilizce

Cilt Tipi: Karton Kapak

Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı

Boyut: 16 x 24 cm