Ergoterapide İnterdisipliner Yaklaşımlar

Ergoterapide interdisipliner yaklaşımlar bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız olmalarına, çevrelerine uyum sağlamalarına, mevcut kapasitelerini geliştirmelerine, sosyal yaşam ve aktivite katılımına, iletişim- etkileşim becerilerini geliştirmeye, ihtiyaç ve isteklerine hızlı ve etkili bir cevap oluşturmalarına olanak sağlar.  Bu olanaklar her uzmanın rolünün ortak olması ve uzmanların kendi disiplinleri bazında rollerini korusalar da kendi disiplinlerinin bakış açısını ergoterapiye entegre etmeleri ile sağlanır. Her ne kadar hedefler ortak da olsa farklı disiplinlerden kazanılan farklı metodolojiler ile yürütülen tedavi ya da müdahale programları belirli bir koordinasyona ve daha olumlu sonuçlar almaya neden olur.