Dijitalleşme ve Yalnızlık

“Dijitalleşme ve Yalnızlık” başlıklı bu çalışma, 10-11 Aralık 2021’de düzenlenen III. Uluslararası Yalnızlık Sempozyumu’nda sunulan bildirilerin deşifre, makale ve deneme olarak düzenlenmiş biçimlerini içermektedir.

Ayrıca kitapta, sempozyumun yarattığı etkiye binaen kaleme alınmış makale ve denemeler de bulunmaktadır.

Kitap, dijitalleşme süreci ve yalnızlık durumu arasındaki ilişki biçimini disiplinler arası bir çerçevede değerlendirmiştir. Bu bağlamda kitapta farklı disiplinlerden olan yazarlar tarafından dijitalleşme ve yalnızlık ilişkisi tarihsel, felsefî, sosyolojik, tıbbî, psikiyatrik, psikolojik, politik ve sanatsal açılardan tahlil edilmekte, bu ilişkinin neden olduğu olumlu ve olumsuz yönler tartışmaya açılmaktadır.

Dijitalleşme süreciyle birlikte olumsuz yönü derinleşen yalnızlık durumunun neden olduğu çok yönlü sorunların çözümü noktasında da bu çalışmanın bir rehber niteliğinde olduğunu belirtebiliriz.

 

This study, titled “Digitalization and Loneliness” includes transcriptions, articles, and essays of the papers presented at the International Symposium on Loneliness held on 10-11 December 2021.

There are also articles and essays written in the book based on the effect of the symposium.

The book evaluates the relationship between the digitalization process and the state of loneliness in an interdisciplinary framework. In this context, the book examines digitalization and its relationship with loneliness from historical, philosophical, sociological, medical, psychiatric, psychological, political, and artistic perspectives by authors from different disciplines, and the positive and negative aspects of this relationship are opened to discussion.

We can state that this study is also a guide for the solution of multifaceted problems caused by the issue of loneliness, of which negative aspects have deepened with the digitalization process.

Yayın Tarihi: 2022

ISBN: 978-605-9596-69-5

Baskı Sayısı: 1. Baskı

Dil: Türkçe

Sayfa sayısı: 164