Bilimlerin Işığında YARATILIŞ

Metafizik boyuttan uzak modern ideolojik bilim çoğunlukla zekice kurgulanmış, belli bir hedefi olmayan, hakikatten kopmuş ve dolayısıyla hikmeti olmayan entelektüel bir oyun görüntüsü vermektedir. Modern felsefesinin rasyonalist, seküler, aydınlanmacı ve pozitivist karakteri modern bilimin nicelik alanında elde ettiği başarıları arkasına almış ve kâinatın sırrını çözebileceğini vehmetmiştir. Ancak geldiği nokta itibarı ile tam bir anlamsızlık girdabıdır. İnsanlar, ruhani bağlarından kopartılıp, bencil ve egoist bir düşünce yapısına sahip kılınmaktadır. Bu yüzden insanlık fazilet değerlerinden sıyrılarak huzursuz edilmiştir. Mevcut bilimler için paradigma eksik, yanlış ve hastalıklarla dolu bulunuyor. Bu kitapta sunulan bakış açısı, bilimleri kendi özüne ve asliyetine kavuşturmakta ve dünyeviliğe/materyalizme alet olmaktan kurtulmaktadır. Felsefenin hikmetle bağı kurulmakta ve dolayısıyla varlığı bir bütün olarak görmenin yolu açılmaktadır. Felsefenin hikmetle, biliminde metafizikle bağı yeniden tesis edilince insan hayatı yeniden anlam kazanmaktadır.