Anne Darbe Ne Demek?

Son darbe girişimini anlamakta en çok zorlananlar genç kuşaklar oldu. Haklıydılar. Askerin içinden bir grup 248 sivili şehit etmişti. Bu nasıl olurdu?
Çocuğa şiddet, kadına şiddet veya TBMM’ye şiddet, halkına şiddet hepsi de eşit derecede kötü, zalim ve alçakçadır. Batı sömürgeciliği ve kapitalist emperyalizmin yeni savaş yöntemi asimetrik savaş da kötü, zalim ve alçakçadır.

Dini değerleri kullanarak dünyevi çıkarlar peşinde koşmak ve hayır işleri yapıyor gözükürken Makyavelist yöntemlerle büyüyüp askeri darbeye teşebbüs etmek de kötü, zalim ve alçakçadır.

Toplumun nazarında dindar insan imajı çok zarar gördü, dindar insanın ‘eminlik’ vasfı sorgulanır oldu. Buna sebebiyet verenler din düşmanları kadar dini değerlere zarar vermişlerdir.

Cemaat ayrı, cemaatçilik ayrı idi. Cemaatlerin sivil toplum örgütü konumunu bozarak vakıf anlayışının dışına çıkmaları sorgulanmalı ve özeleştiri yapılmalıdır.

Asker olarak toplumun güvenliğinden sorumlu iken kendi güvenliğini sağlamayı başaramayan kadrolar, asker düşmanı kadar askere zarar vermişlerdir.

Darbeci kadroları yetiştiren ideolojinin şu an değiştiğini söyleyemiyoruz. Çünkü hiyerarşik bir darbe olsa maalesef ordu içinde büyük çoğunluk buna taraftar olabilirdi. Çünkü hâlen
TSK içinde darbeleri analitik bağlamda ele alıp eleştiren bir Anne, “Darbe” Ne Demek? faaliyet yoktur. Çünkü yakın tarihimiz darbeler tarihi olduğu hâlde ciddi bir cezalandırma yaşanmamış ve darbecilikle ilgili özeleştiri yapılmamıştır.

Çünkü stajyer darbeciler maalesef göreve devam etmekte ve ordumuzun yeniden yapılanmasına direnmektedir. Bütün bu çerçevede hem bir Kuleli Askeri Lisesi mezunu, hem kıdemli albay rütbesine kadar TSK içinde psikiyatrist olarak görev yapmış bir kişi olarak sessiz kalamazdım. Askerimizin imajı çok kötü etkilenmişti. Kurumsal kimliği zarar görmemeliydi.

Din ve vicdan hürriyeti başta olmak üzere bütün hürriyetlerin dolu dolu yaşanması ancak suiistimal de edilmemesi gerekiyordu. Ayrıca, ‘zamanın ruhu’ olan demokrasinin hem bir değer, hem de bir yöntem olduğunu yeni kuşaklara anlatmak gerekiyordu. Darbeciliğin ve cemaatçiliğin teorik temellerini analiz etmeden çözüm üretilemezdi.

Bu hislerle ve bu amaçla bu kitabı kaleme aldım.

İyi okumalar dilerim.

Nevzat Tarhan
Şubat 2017, İstanbul