Amina: Bir Pes Etmeyiş Hikayesi

Tevfik Fikret “Kız çocuklarını okutmayan toplumlar, erkek çocuklarını bedbaht etmiş olurlar” demektedir.
T. Fikret, bu durum kadınlara zarar verse de aynı zamanda erkeklere de zarar verdiğini vurgulamak istemiştir.
Okuma yazması olmayan bir annenin yetiştirdiği bir çocuğun hem kendisine hem de topluma yeterince değer katamadığı gerçek hayatta da aslında bariz bir şekilde görülmektedir çünkü bir çocuk için ailesi ilk ve en temel eğitim kaynağıdır.
Yuvayı dişi kuş yaptığı için anne ailenin belkemiğidir.
Ayrıca, çocuk babasından daha çok annesiyle vakit geçirir.
Günümüzde kız çocukları, bir erkek çocuğun yapabildiği her şeyi yapabilir. Bu anlamda, kız çocuklarının hiçbir eksikliği yoktur.
Öte yandan, tüm Semavi ve insani inanç sistemleri okumayı özellikle de kızlar için okumayı teşvik etmesine rağmen bu inanç sistemlerinin bazı üyeleri gelenekleri devam ettirme konusunda daha tutucudur ve bazı bağnaz kimseler ise “Kız çocuğu okusa ne olur?” gibi ilkel sözler sarf edebiliyorlar. Oysa kız çocuklarını eğiten uluslar her zaman refah, sakin ve sorunsuz uluslar olmuştur. Tarih bunun gibi örneklerle doludur.
En içten teşekkürlerimle...
 

                                                                                                                                                                                           Prof.Dr. Muhsin KONUK
                                                                                                                                                                                     Üsküdar Üniversitesi  Rektör Yardımcısı