8. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda Kriz İletişimi Sempozyumu

Dünya dijitalleşme çağına girmiş bulunuyor. Son yirmi yıl içerisinde dijitalleşme yaşamın tüm alanlarında etkisini gösteriyor. Ancak Korona salgını dijitalleşmenin devrimsel bir ivme kazanmasına yol açtı. Salgın nedeniyle insanların eve kapanması dünya çapında topyekûn bir krizin başlaması anlamına gelmekteydi. İşlerinden, okullarından ve en önemlisi de sosyal yaşamlarından mahrum kalan insanların yeni duruma alışmaları kolay olmayacaktı. İşte tam da bu noktada dijital teknolojiler insanlığın imdadına yetişti. Mesafe odaklı bu yeni yaşam biçimi dijital teknolojilerin desteğiyle insanlık için bir kriz olmaktan çıkıp, yeni normal olarak tanımlandı. Salgın sebepti ama sonuç tam anlamıyla dijital devrimdi.
Nitekim bütün kriz durumlarında insanlar panik yaşarlar. Bu da çoğu zaman toplumsal kaosa yol açar. İletişimin olanakları kullanılarak insanların moral ve motivasyonlarının yüksek tutulması krizin daha az zararla atlatılması açısından büyük önem taşır. Çeşitli kriz ve kaos durumlarında yapılan iletişim odaklı çalışmalar da bu yönde kanıtlar sunmaktadır. Bu da kriz iletişimi konusunun başlı başına bir uzmanlık alanı haline gelmesine zemin oluşturmuştur. 8. Uluslararası İletişim Günleri’nin ana teması bu nedenle Dijital Çağda Kriz İletişimi olarak belirlendi. Bir yandan insanların Korona salgını nedeniyle içerisine girdiği panik durum ve bunun neden olduğu ruhsal ve duygusal çöküntü, diğer yandan mesafe odaklı yeni yaşam biçiminin yarattığı sorunlar kriz yönetiminde iletişimin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. O halde iletişim akademisyenlerine büyük iş düşmekteydi. Dijitalleşme ve kriz iletişimi konularının sentezlenerek ayrıntılı olarak çalışılması bundan sonraki kaos ve kriz durumlarının daha kolay atlatılması açısından da büyük önem taşımaktadır. İşte tam da bu nedenle Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 2021 yılında gerçekleştirilen 8. Uluslararası İletişim Günleri’nin ana başlığı Dijital Çağda Kriz İletişimi olarak belirlendi. Zoom üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilen
sempozyumda alanda uzman davetli konuşmacıların yanı sıra 200 dolayında bildiri sunumu yapıldı. Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli üniversitelerinden akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşen sempozyum iletişim bilimleri alanında uluslararası düzlemde tanınırlığı olan bir bilimsel etkinlik niteliğindedir.

 

 

Yayın tarihi: 2021

ISBN: 978-605-9596-51-0

Baskı sayısı: 1. Baskı

Dil: Türkçe

Sayfa sayısı: 778