Bilimlerin Işığında Yaratılış

Derleyen Prof.Dr. Adem Tatlı 

XIX. yüzyıldan itibaren ilmî çalışmalar, bütün dünyada ateist bir görüşle yorumlanmaya başlanmış ve giderek bir yaratıcı tamamen devreden çıkarılmış, her şey tesadüf ve tabiatın eseri olarak takdim edilmiştir.

Maddenin yaratıcı kabul edildiği bu pozitivist felsefî düşüncede, insan başta olmak üzere, yeryüzündeki varlıkların evrimle ve tamamen tesadüf ve tabiatın eseri olarak silsile halinde birbirinden meydana geldiği iddia edilmiş, hatta bu görüş, sorgulanamaz ve kritiği yapılamaz bir tabu şekline getirilmiştir. Yaratılışı veya bir Yaratıcıyı hatıra getiren en ufak bir düşünceyi dile getirme, bilim dışı sayılmıştır.

Gerçekten âlem böyle tesadüflerin eseri midir? Bir Yaratıcının varlığını savunanların, yaratılış ve yaratıcı delilleri var mıdır? Yaratılışın ilmî bir açıklaması olabilir mi? Yoksa bir Yaratıcıyı kabul, sadece inanca dayalı bir mesele midir? Yaratılışı savunanlar Yaratıcıyı nasıl tanımakta ve tanımlamaktadırlar?

Bu ve benzeri sorularla ilgili, fizikten kimyaya, biyolojiden tıbba, psikolojiden sosyolojiye, ilahiyattan felsefeye kadar kendi sahasında ihtisas sahibi, otuz öğretim üyesinin değerlendirmesini, yaklaşık yedi yüz sayfalık metinde sunulmaktadır.

 

Yayın tarihi: Ekim 2015

ISBN: 978-605-8472822

Baskı sayısı: 1. Baskı

Dil: Türkçe

Sayfa sayısı: 666

Yayınevi: Üsküdar Üniversitesi Yayınları

Yorum Yapılmamış

Yorum Yap